•   Prețurile afișate sunt considerate pe pagină, în cazul documentelor tipizate, și la 2000 caractere (cu spații), în cazul celorlalte tipuri de documente (calculul realizându-se în baza textului-țintă);
  •  Nu se fac diferențieri în funcție de domeniul din care provine textul de tradus;
  •  Situații de urgență se consideră termenele de predare mai mici de 24 de ore;
  •  În cazul comenzilor efectuate în zile nelucrătoare sau în cadrul unor sărbători legale se va aplica tariful de urgență;
  •  Pentru textele mai lungi de 5 pagini furnizate vineri și cu predare luni se va aplica tariful de urgență;
  •   Toate documentele traduse vor fi păstrate în arhiva Biroului, în conformitate cu regulile GDPR, pentru legalizări ulterioare (caz în care traducerile nu se mai taxează pentru primele 2 exemplare; de la al treilea exemplar, se va percepe tariful de 3 RON/act);
  •   Tariful practicat pentru legalizări este de 36 RON per document, indiferent de numărul de pagini; la acesta se adaugă o taxa de editare, de 10 RON/act;
  •   Pentru limbile albaneză, catalană, letonă și lituaniană realizăm doar traduceri simple (fără legalizare);
  •   Pentru oferte cu privire la corectură și tehnoredactare texte, trimite-ne un e-mail.

Telefon: +40753104431
Fax: +40368819386
E-mail: office@traduci.biz

Luni: 09:00-17:00
Marți: 09:00-17:00
Miercuri: 09:00-17:00
Joi: 09:00-17:00
Vineri: 09:00-13:00

Pentru întrebări și programări, consultanță cu privire la apostile, legalizări și supralegalizări, trimite-ne un e-mail.